MILJÖARBETE

NYA DOSAN

Att starta upp ett företag är svårt i de flesta branscher, kanske att tobaksbranschen lyfter komplexiteten ännu en nivå. Vi på Kurbits Snus är mycket stolta över att kunna ta ett steg mot vårt mål att ha en produktion som inte bara fokuserar på smak och känsla utan även tar med hållbarhetsfaktorer för att klara av framtidens risker och farhågor kring klimat-, och miljöproblem.

OM NYA DOSAN

Att kunna presentera en dosa som är helt fossilfri, både gällande innehåll och energin för produktionen av dosan är en enorm glädje för oss och något vi verkligen kan vara stolta över. Märkningen på dosan heter ISCC och står för ”International Sustainability Carbon Certification”. Vad vi vet så är vi de enda som har denna certifiering på våra snusdosor (när det kommer till producenter som säljer färdiga produkter på en nationell och internationell marknad).

Vi har också bytt klister för våra etiketter så att det som nu håller etiketterna på plats inte innehåller miljögifter och därför inte bidrar till ökad kontamination av befintliga ekosystem.

 

Självfallet finns det mycket kvar att arbeta med och vi kommer att fortsätta investera där vi ser att det ger en vinst för miljö, klimat och människor – samtidigt som vi upprätthåller kvaliteten vi har med naturliga aromer och upprätthåller kraven för svensk snustillverkning. 

sv_SE